1.00 bed. Två faser A:0/A:0

Plats Ryttare Häst  
3 Jacqueline Vesterlund Dubai 0-0/20.90

0.90 bed. A

Plats Ryttare Häst  
1 Jacqueline Vesterlund Dubai 0/59.30