Vi i styrelsen

 Styrelsen är föreningens beslutande organ tillsammans med årsmötet eller extra allmänt möte. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen består av ordförande samt lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter samt lägst en och högst tre suppleanter som väljs av årsmötet för en mandattid om ett eller två år Email: styrelsen@csrk.se

 

 

     
 

Johan Wijkström

Ordförande. Ny ledamot 2023.
Jag är en nyfiken och intresserad förälder som gillar att engagera mig i mina barns olika aktiviteter. Vår dotter Hanne är TUK elev och hon älskar att hänga i stallet.

Hanna Wränghede 

Vice ordförande. Aktiv i styrelsen sedan 2020.
Min dotter började på ridskolan och jag i vuxengruppen under 2019. Idag är min dotter TUK-elev och jag medryttare på d-ponnyn Felix.

Anna Sandström

Sekreterare. Ledamot sedan 2021.
Min dotter Elsa började rida på Compass 2018 efter flera år på en annan ridskola. Nu rider hon som TUK-elev och är även medryttare på Carrera.

Sofia Sundström

Ledamot sedan 2024.
Jag är med här då jag vill ta chansen att stötta mina barn i deras intressen och lära känna både fler barn och vuxna inom sporten. Min dotter började 2022 som TUK-elev efter flera år på en annan ridskola.

Helena Jendelid

Ny ledamot sedan 2024. 
Min dotter Rebecca är TUK-elev sedan 2022. Är själv utbildad ridlärare från Strömsholm och har ridlektioner som fritidssysselsättnig varje onsdagskväll en annan ridskola och hoppar även in som vikarie på Compass när det behövs. 

Paula Mackenzie

Suppleant sedan 2022.
Min dotter Sigrid började på ridskolan 2019 och är numera TUK-elev. Jag själv red tidigare i vuxengruppen och är nu medryttare på Carrera. 

Gabriella Gyllenhammar

Suppleant  sedan 2023.
Min dotter Helena började rida på Compass 2021 som ridskoleelev och är numera TUK-elev. 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
   
 
     
 
     
     

Kalender

  1. Competition Camp v.32 – FULLT!

    augusti 7 - augusti 10

Resultat från Equipe

Intresseanmälan

Vill du börja rida på ridskolan?

Anmäl intresse »