Ska du lite rida hos oss under vårterminen? Vid uppsägning under pågående termin gäller sex veckors uppsägningstid för återbetalning av ridavgiften. Uppsägning skall ske skriftligt till Claudia Göth. Uppsägning av ridplats skall vara ridskolan tillhanda senast den 31 maj för höstterminen och den 30 november för vårterminen. Om du därefter avser att säga upp din ridtid debiteras du för de första sex (6) veckorna.