1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst  
8 Maria Sundin Lanada 0-0/25.92

Torstensons 1.20 bed. A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst  
14 Maria Sundin Lanada 4/70.74