Hej alla medlemmar i Compass Sportryttarklubb😊

I söndags hade vi årsmöte i föreningen. Jag vill först och främst rikta ett stort tack till avgående ordförande Per Hesselmark, som gjort ett fantastiskt jobb under sin tid i styrelsen. Per har lagt ner mycket arbete för att få till ett nytt hyresavtal med kommunen, vilket sträcker sig till 2029. Tack även till styrelsen, såväl avgående som tillträdande ledamöter. För egen del är jag glad för förtroendet att få leda styrelsens arbete under de kommande 2 åren. Det är en ära för mig att få efterträda Per, som under de senaste 5 åren i styrelsen gjort massor av gott för klubben.

Mina och styrelsens tankar kring vad klubben kan uppnå på 1-3 års sikt.
Vi vill vara Sveriges bästa ridskola! Vi har ett starkt engagemang för hästen men även för samhället, gruppen och individen. Alla oavsett bakgrund ska känna sig välkomna.

Föreningens ambition är att skapa och behålla ett långsiktigt rid- och hästintresse hos våra medlemmar.

Vi vill gärna se ett ökat antal ridande barn och ungdomar. Det kommer vi arbeta för genom att fortsätta driva utvecklingen av anläggningen samt skapa förutsättningar för att få så många barn som möjligt engagerade i ridsporten. Vi kommer även fortsättningsvis fokusera på ridlektionernas kvalitet.

Vi är en ideell förening och som sådan beroende av i första hand föräldrars engagemang. En annan fundamental del är kommunens stöd genom ett nytt hyresavtal men även sponsring från medlemmar och samarbetspartners är viktigt

Styrelsen vill, tillsammans med verksamhetschefen och övriga medarbetare, arbeta för att klubben ska kunna fortsätta utveckla innehållet för våra ridande barn och ungdomar. Vi fortsätter sträva efter att ha Sveriges bästa ridskoleponnys.  

För att kunna uppnå vår målsättning behöver vi fortsätta på den inslagna vägen med ridskola och TUK konceptet samtidigt som vi behöver se över hur verksamheten skall utvecklas på 3 till 5 års sikt.

Slutligen vill jag passa på och rikta ett varmt tack till Claudia och alla duktiga medarbetare som driver verksamheten på det bästa sättet med fokus på hästarna och barnen.

Vi i styrelsen vill gärna höra av er alla med såväl ris som ros. Vi tror på en öppen dialog för att lyfta klubben mot högre höjder!  Tveka inte att höra av er till oss på e-mail styrelsen@csrk.se eller direkt till mig johan@wijkstrom.se

Väl mött,

CSRKs styrelse

Johan Wijkström, ordförande, Hanna Wränghede Harge, Anna Sandström, Paula Mackenzie, Gabriella Gyllenhammar, Helena Jendelid, Sofia Sundström, Johan Brolin.