1.10 bed. Två faser A:0/A:0

Plats Ryttare Häst  
5 Ella Ragnar Svedberg Happy Hour HTR 0-0/29.72