1.20 bed. Två faser A:0/A:0

Plats Ryttare Häst  
6 Jacqueline Vesterlund Dubai 0-0/29.19

1.20 bed. A:0

Plats Ryttare Häst  
1 Jacqueline Vesterlund Dubai 0/60.87