1.10 bed. Två faser A:0/A:0 GRANNGÅRDEN ENKÖPING

Plats Ryttare Häst  
9 Jennifer Böhm Cirano Van Het Eesterhof 0-0/27.60