1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst  
11 Hedda Most Emiro 5 0-0/23.56