1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Mobilboxen

Plats Ryttare Häst  
2 Wilma Weidlitz Kandy de la Tombe 0-0/28.14

1.30 bed. Två faser A/A:0 med totalfel, Agria

Plats Ryttare Häst  
3 Wilma Weidlitz Kandy de la Tombe 0-0/43.08