1.15 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst  
1 Julia Hellström Clear-Lady Van Het Exelhof 0-0/31.40

1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst  
7 Julia Hellström Clear-Lady Van Het Exelhof 0-4/25.40