1.30 bed. A:0 – Hööks

Plats Ryttare Häst  
5 Maria Sundin Carrera 0/61.26

1.30 bed. Två faser A:0/A:0 – Månssons Rör

Plats Ryttare Häst  
7 Maria Sundin Carrera 0-4/29.31