1.20 bed. Två faser A/A:0 med totalfel

Plats Ryttare Häst
15 Maria Sundin Lanada (0)-(4)/39.99-4

1.20 bed. A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst
11 Zarah Ahlman Cashmir du Temple 0/62.72

1.30 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst
12 Zarah Ahlman Cashmir du Temple 0-0/37.02

.