1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst  
10 Julia Hellström Clear-Lady Van Het Exelhof 0-0/28.08