Måndagen den 30 september öppnar vårt efterlängtade Café på Compass.

För att cafeterian ska kunna vara öppen och för att våra barn och ungdomar ska få chans
till ett vettigt mellanmål så behövs det att vi alla kan hjälpas åt att bemanna cafeterian.

Öppettider för Caféet är
Måndagar-Fredagar 15.00-19.00
Söndagar 11.00-15.00

Vi har tagit fram ett schema för bemanning med hänsyn till när just ert barn rider, det blir
ungefär ett tillfälle per barn/familj/termin.

Den första veckan bemannas av oss som är ansvariga för cafeterian för att vi ska hitta de
rutiner som behövs.

All information som ni behöver för den dagliga driften kommer ni att finna i en pärm i
cafeterian när ni kommer dit.

Det är bra om ni är på plats ca. 30 minuter innan så hinner ni förbereda innan barnen
kommer och de hinner äta innan själva ridningen börjar.

Era cafeteriatider kommer att finnas på CSRKʼs hemsida, i stallet och i cafeterian samt
mailas ut till er alla. Skulle det vara så att tiden inte passar som ni fått går det bra att byta
med varandra. Det viktigaste är att cafeterian alltid är bemannad.

Om ni inte har blivit tilldelad någon dag under hösten så kommer er tur att vara under
våren.

Vi kommer att upprätta en ”mellispärm” i cafeterian där ni som föräldrar har möjlighet att
sätta in pengar i förskott och som ert barn sedan kan handla för under terminen.

För att vi skall få den här cafeterian att fungera så är det viktigt att det alltid finns en vuxen
person på plats!

Cafeterian kommer också vara öppen under Compass Throphy och andra evenemang.

Styrelsen för CSRK
Cecilia Wendt & Malin Ruzic

Bemanning cafe CSRK oktober 2013
Bemanning cafe CSRK November 2013
Bemanning cafe CSRK December 2013

 .