1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Avd. A

Plats Ryttare Häst
3 Ida Pantzar Carlito Van T Genaderen 0-0/31.50