Vill du utveckla din ridning hos oss? Vi har följande lediga platser inom vårt Talangutvecklingskoncept (TUK); 

Måndag kl 19.45 och Torsdag kl 19.15 (2004-2005), 1 plats.

Fredag kl 15.30 och Söndag kl 14.15  (2005-2007), 1 plats. 

Fredag kl 16.30 och Söndag kl 13.15  (2005-2006), 2 platser.

Kontakta claudia.goth@stallcompass.se vid intresse.