1.10 bed. Två faser A:0/A:0

Plats Ryttare Häst  
12 Jacqueline Vesterlund Dubai 0-0/31.10