Nu är anmälan öppen till Halloweenhoppet under höstlovet. Denna aktivitet ligger utanför tävlingsplaneringen för TUK. Ange gärna i samband med anmälan om du som förälder kan ställa upp som funktionär under tävlingen.

Halloweenhoppet rids i två avdelningar/bedömningar. Du väljer själv vilken avdelning (A eller B) du vill rida, och meddelar det i samband med anmälan. Avdelning A, Bedömning A:0: Tidshoppning, en fas. Hederspriser till de tre främst placerade. Placerade ekipage erhåller rosett. Avdelning B, Bedömning A: En fas. Rosett vid felfri runda. 

Vi kommer även dela ut ett hederspris för bäst inverkan. Det som främst bedöms är tempo, rytm och balans, kommunikation med hästen och ryttarens sits och position. Du får gärna komma läskigt utklädd, hederspris till bästa maskeradklädsel.

Läs igenom propositionen (inbjudan till tävling) noga. Anmäl dig om du törs!

Joy A & Felix. Foto: Caroline K.