I samarbete med DRS kommer vi att starta upp en Grönt kort kurs. Marie Nydén kommer stå för den teoretiska delen av provet och Maria Sundin för den praktiska. Sofia Norén kommer att assistera. Första tillfället är redan i kväll. Ni som vill gå kursen men inte har möjlighet att vara med i kväll kan vara med fr.o.m nästa vecka (20/11) och ta igen kvällens teroripass vid ett annat tillfälle.

Samling på Country life (det röda huset vid infarten till Stall Compass) kl 17:00-18:30, ta med papper och penna. Vi räknar med att vi kommer behöva 4-6 tillfällen för detta. Kostnaden om 400kr betalas kontant till Marie Nydén på plats, gärna jämna pengar.

Endast medlemmar i DRS eller CSRK får deltaga, vänligen kontrollera att ni löst medlemskap för 2013.
Från det år ryttaren fyller 13 år får ryttaren gå kursen själv.
Barn som är 12 år och yngre får delta tillsammans med en förälder/målsman eller annan myndig person som tar det gröna kortet och sedan följer med vid tävlingar. Målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt kort samt ansvara för barnet och dess handlingar under tävling.

Ni kan läsa mer om vad som gäller för Grönt kurs på ridsportförbundets hemsida, http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/GrontKortny/

Anmälan sker till Maria Sundin(Maria.sundin@stallcompass.se) via mail. Vi kommer att ha ytterligare en Grönt kort kurs i början på nästa termin..