Grönt kort krävs för att få tävla i bland annat dressyr och hoppning från inbjudningstävling och uppåt. Du behöver inte Grönt kort för att deltaga vid Compass Trophy och liknande klubbtävlingar. Kursen består av fem-sex tillfällen (beroende på vilka förkunskaper som eleverna har). Den omfattar kunskaper om och diskussioner kring vad som krävs för att tävla, bland annat säkerhet, tävlingsregler, lastning och utrustning.Vi behöver din anmälan senast måndag 19/12 om du vill reservera en plats. Max 15 kursdeltagare. Vid färre en 8 kursdeltagare ställs kursen in. För att deltaga krävs det att du har löst medlemsskap i CSRK för 2023. TUK-elever har förtur. Kursavgiften om 800kr faktureras efter att vi bekräftat din anmälan. 

  • Från och med det år ryttaren fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen för att avlägga proven. Från och med 1/1 det år ryttaren fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • För barn upp till 12 år gäller att målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt kort, samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans med målsman. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Kursdatum: Torsdag 12/1 kl 16:00-18:00 Teori cafeterian. Torsdag 19/1 kl 18:00-20:00 Teori cafeterian. Måndag 23/1 kl 16:00-18:00 Teori i cafeterian. Onsdag 25/1 eller 1/2 kl 16:00-17:00. Praktisk teori i stallet, samling i cafeterian. Måndag 6/2 kl 16:00-19:00 Repetition & provskrivning i cafeterian.

Samtliga tillfällen är obligatoriska för godkänd kurs. Medtag papper och penna till teoritillfällena. Bra om eleven har tillgång till en smartphone/Ipad/dator med Internetuppkoppling.

En stor del av kursen består av digitala självstudier. Alla moment måste vara genomförda innan man skriver provet. Gör gärna klart den digitala delen före kursstart, så finns det möjlighet att ta upp eventuella frågor under kursens gång. Se nedan för länken där ni beställer det digitala kursmaterialet;
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/gront-kort-galler-fran-2021-digital-artikel/
Läs gärna mer om vad som innebär med Grönt kort här: https://ridsport.se/distrikt/stockholm/utbildning/gront-kort

Frågor och anmälan: maria.sundin@stallcompass.se (klicka!). Märk gärna din anmälan ’‘Grönt kort’’.