Grönt kort krävs för att få tävla i bland annat dressyr och hoppning från inbjudningstävling och uppåt. Du behöver inte Grönt kort för att deltaga vid Compass Trophy och liknande klubbtävlingar. Kursen består av tre-fyra tillfällen (beroende på vilka förkunskaper som eleverna har). Den omfattar kunskaper om och diskussioner kring vad som krävs för att tävla, bland annat säkerhet, tävlingsregler, lastning och utrustning.

Vi behöver din anmälan senast onsdag 26/10 om du vill reservera en plats. Max 15 kursdeltagare. Vid färre en 8 kursdeltagare ställs kursen in. För att deltaga krävs det att du har löst medlemsskap i CSRK för 2016. TUK-elever har förtur. Kostnad 600kr. Studiematerial, registrering av grönt kort hos Svenska ridsportförbundet ingår i kursavgiften.

  • Från och med det år ryttaren fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen för att avlägga proven. Från och med 1/1 det år ryttaren fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • För barn upp till 12 år gäller att målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt kort, samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans med målsman. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Kursdatum:
Måndag 31 oktober kl 10:00-13:00. Plats: Compass Cafeteria, teori.
Tisdag 1 november kl 10:00-13:00. Plats: Compass Cafeteria, teori & Stall Compass, praktisk teori.
Måndag 7 november kl 16:00-18:00. Plats: Compass Cafeteria, teori samt provskrivning.

Samtliga tillfällen är obligatoriska för godkänd kurs. Medtag papper och penna till teoritillfällena.

Läs gärna mer om vad som innebär med Grönt kort här: http://www3.ridsport.se/Tavling/Licensguide/GrontKortny/
Frågor och anmälan: maria.sundin@stallcompass.se (klicka!)

Märk gärna din anmälan ’‘Grönt kort’’.

dsc_7231

Foto: Camilla Naumburg