1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Sec. B

Plats Ryttare Häst  
1 Julia Hellström Rio (SWB) 0/69.80