Påminner om föräldrautbildningen där vi kommer ge er information om reglerna för TUK eleverna, baskunskaper i bl.a ”hästvett”, säkerhet och vad som förväntas av er som föräldrar mm.

Denna utbildning gäller alla föräldrar som har barn i TUK konceptet, gamla som nya och genomförs tillsammans med era barn.

Datum att välja mellan:

Lördag 27/1 kl 13:00 (efter Compass Trophy #1)

Onsdag 31/1 kl 18:00

Vi beräknar ca 2 h i tidsåtgång och vi bjuder på fika. Anmälan till Ulrika (ulrika.keef@gmail.com) senast torsdag 25/1.

Väl mött för ett par mycket väl investerade timmar tillsammans med oss och era barn.