1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Mubby AB Avd. A

Plats Ryttare Häst  
3 Julia Hellström Clear-Lady Van Het Exelhof 0-0/29.75

1.20 bed. A:0 XL-BYGG Pousette Avd. A

Plats Ryttare Häst  
6 Julia Hellström Clear-Lady Van Het Exelhof 0/60.71