På lördag är det dags för Compass Trophy #8 som rids i bedömning A:0, tidshoppning! Kom gärna och fika med oss och heja på dina klubbkompisar! Alla ryttare samlas kl 8:30 för att gemensamt bygga fram banan i ridhuset. Framhoppningen kommer ske gruppvis i ridhuset (se startlistan). Första gruppen är välkommen in i ridhuset kl 9:10. Första start kl 9:30. Kom i tid, vi har hela 48 st starter!

Sofie hjälper alla ekipage på framhoppningen. Det kommer även att finnas möjlighet att gå banan gemensamt med Sofie så fort den är färdigställd. 

OBS! Startavgiften kommer att faktureras denna gång, inga startavgifter betalas i cafeterian. Alla ekipage rider en fas, så ni behöver inte ange någon bedömning i cafeterian.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Ni som inte blivit tilldelade en funktionärsuppgift får gärna baka till cafeterian. Meddela Elisabeth vad ni bakar. 

Nedan finner ni även en länk till den preliminära startlistan.

Efter avslutad omgång kommer fjolårets segrarinna, Li Fagerström, lämna över vandringspokalen till årets totalsegrare. USEK kommer att dela ut ett pris för bästa utklädnad vid prisutdelningen.

Vi ser fram emot en trevlig tävlingsdag tillsammans!

Cayenne C & Zac Foto: Lara H.