Varmt välkomna till Compass Trophy #8, med FINAL! Tävlingen rids i Bedömning A:0 Ackumulator med Joker. Vi kommer endast att ha framskrittning på utebanan. Alla ekipage rider/hoppar fram gruppvis i ridhuset. Första gruppen är välkomna in i ridhuset kl 9:00, grupp två kl 9:45. Räkna därefter med ca 35min/grupp.

Vi vill gärna ha hembakat till cafeterian nu när vi äntligen kan ha den öppen igen. Vi uppskattar om ni som inte blivit tilldelade en funktionärsuppgift bakar något gott istället. 

Tack för att ni noga läser igenom all information på länkarna nedan. Ryttarmeddelandet publiceras här under fredagen. Banskissen hittar ni som vanligt på Instagram (fredag).

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Stanna hemma vid symtom på sjukdom.

Moment 345 Ackumulatorhoppning 

1. Denna hoppning sker över en bana bestående av 6 till 10 enkel­ hinder vars svårighetsgrad, höjd och/eller längd tilltar successivt. 

2. För felfritt övervunna hinder får ekipaget poäng motsvarande hindrets nummer. För nedslaget hinder erhålles inga poäng. Övriga fel belastar ekipaget som i bedömning A (således avdrag med 4 poäng vid första olydnad).

3. Maxhöjden för klassen får överstigas med högst 10 centimeter på sista hindret och på de närmast föregående hindren med högst 5 centimeter.

4. Sista hindret i klassen får ha ett alternativt hinder kallat Joker. Jokerhindret ska vara svårare än det ordinarie hindret och ger felfritt övervunnet dubbel poäng. Om Jokerhindret rivs ska jokerpoängen dras från slutsumman. Efter en vägran på Joker­hindret får normalhindret hoppas vid nästa försök om ryttaren så önskar.

Tack Hööks Sickla för fina hederspriser!

Pristagare CT #8 2020