På lördag är det dags för Compass Trophy #6. Kom gärna och fika med oss och heja på dina klubbkompisar! Alla ryttare samlas kl 8:30 för att gemensamt bygga fram banan. Vädret avgör om tävlingen sker utomhus eller inomhus. Första start kl 9:30. 

Sofie hjälper alla ekipage på framhoppningen. Vi kommer att dela av en mindre del för framridning. Det kommer även att finnas möjlighet att gå banan gemensamt med Sofie så fort den är färdigställd. 

OBS! Startavgiften kommer att faktureras denna gång, inga startavgifter betalas i cafeterian. MEN kom ihåg att ange i cafeterian vilken bedömning du önskar rida FÖRE första start.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Ni som inte blivit tilldelade en funktionärsuppgift får gärna baka till cafeterian. Meddela Wendy vad ni bakar.

Preliminär startlista publiceras senast under torsdagen.

Vi ser fram emot en trevlig tävlingsdag tillsammans!

Foto: Lara H