Nu är anmälan öppen till årets sista Compass Trophy. Nedan finner du länken till propositionen. Observera att du inte behöver kvala in till finalen, utan finalen är öppen precis som tidigare omgångar.

  1. Compass Trophy #6 med final rids i bedömning A:0 (tidshoppning). Första pristagaren erhåller 10p, andra pristagaren erhåller 8p, tredje pristagaren erhåller 6p. Övriga placerade 4p och oplacerade felfria ekipage 2p. Felfria ungponnyer/hästar erhåller 4p och rosett. Placerade ekipage erhåller rosett.

CT 171216 FINAL Proposition (klicka!)

Team Zac!