Nu är Compass Trophy #6 öppen för anmälan. Denna omgång rids inomhus.

Compass Trophy #6 rids i två avdelningar/bedömningar. Du väljer själv vilken avdelning (A eller B) du vill rida, och meddelar det i samband med anmälan. 

Avdelning A, Bedömning A:0: Tidshoppning, en fas. Första pristagaren erhåller 10p, andra pristagaren erhåller 8p, tredje pristagaren erhåller 6p. Övriga placerade 4p och oplacerade dubbelnollor 2p. Placerade ekipage erhåller rosett. Avdelning B, Bedömning A: En fas. Om du är felfri erhåller du en rosett och du får tillgodoräkna dig 2p i Compass Trophy. Felfria ungponnyer/hästar erhåller 4p. 

Kom i håg att TUK-ryttare som blivit tilldelade Compass Trophy #6 i tävlingsplaneringen också måste maila in en anmälan. Om du som förälder inte kan ställa upp som funktionär ber vi er ange det i samband med anmälan. Tack för att ni underlättar för vår planering!

Evelina S & River Foto: Caroline K.