Utifrån rådande situation kring smittspridning av Corona- viruset Covid-19 önskar vi att startande på våra tävlingar begränsar medhjälpare och anhörig till max 1 person per startade ekipage. Tävlingen rids utan publik, men du som anhörig får titta på aktuell ritt. Därefter ber vi er att lämna tävlingsplatsen. Bara du som ska tävla får vistas i stallet under tävlingen. Tänk på att hålla avstånd till varandra och vara noggranna med handhygien. Undvik folksamlingar. Vi kommer inte att ha någon servering under tävlingsdagen. Vi uppmanar de som misstänker smitta att stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177.

I dessa Coronatider gör vi allt vi kan för att kunna fortsätta ha en säker och givande verksamhet. På lördag är det dags för sista omgången av Compass Trophy för terminen. För att undvika folksamlingar och minska eventuell smittspridning vänligen respektera följande; 

Felfria ekipage i avdelning B får rosett vid utgången. Ingen prisutdelning.

Ingen framhoppning i ridhuset för ekipage som startar 60-70 cm. Ekipagen rider fram i ridhuset och hoppar fram gruppvis (se startlista) på tävlingsbanan (utebanan). Sofie coachar självklart alla ekipage medan de hoppar fram.

Startnummer 1-5 gör iordning sina hästar och kommer in i ridhuset kl 9:00. Dessa ekipage skrittar banan till häst i samband med framhoppningen. Startnummer 6-16 bygger fram banan kl 8:30 och går därefter banan tillsammans med Sofie. 

Vi kommer att ha 20 min paus, när alla ekipage på 70 cm ridit klart, för justering av banan samt bangång. Framridning och framhoppning i ridhuset för ekipage som startar 80 cm eller högre. Två ekipage på banan åt gången. Till prisutdelning vill vi ha in de sex främst placerade till häst. Övriga pristagare i avdelning A till fots (ingen prisutdelning i avdelning B).

Släpp av ditt barn på parkeringen och kom tillbaka vid start eller passa på att gå en promenad i skogen. I stallet får endast tävlande elever befinna sig, lämna familj och kompisar hemma.

Endast elever som behöver byta om el använda toaletten får nyttja cafeterian, ingen publik får vistas där. Tänk på att sprida ut er på tävlingsplatsen.

För att vi ska kunna fortsätta att ha aktiviteter är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt. Därför vill vi att ni åker hem efter avslutad ritt om du ej har chans till placering.

OBS! Startavgiften kommer att faktureras, inga startavgifter betalas på plats. Glöm inte att ange om du önskar starta avdelning A (två faser) eller avdelning B (en fas) före start.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Vi försöker hålla antalet funktionärer nere och kommer inte ha någon cafeteria.

Nedan finner ni även en länk till den preliminära startlistan. 

OBS! Ingen framridning på Drevinges utebana. Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för utryckningsfordon. Parkering för hästtransporter vid ridhuset. Personbilar parkerar i anvisad hage. Om vi inte följer anvisningarna kommer vi att få tävlingsförbud. 

Vänligen respektera att stallet stänger kl 20:00 fredag. 

Lycka till!

Foto: Sofia G

Utifrån rådande situation kring smittspridning av Corona- viruset Covid-19 önskar vi att startande på våra tävlingar begränsar medhjälpare och anhörig till max 1 person per startade ekipage. Tävlingen rids utan publik, men du som anhörig får titta på aktuell ritt. Därefter ber vi er att lämna tävlingsplatsen. Bara du som ska tävla får vistas i stallet under tävlingen. Tänk på att hålla avstånd till varandra och vara noggranna med handhygien. Undvik folksamlingar. Vi kommer inte att ha någon servering under tävlingsdagen. Vi uppmanar de som misstänker smitta att stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177.

I dessa Coronatider gör vi allt vi kan för att kunna fortsätta ha en säker och givande verksamhet. På lördag är det dags för sista omgången av Compass Trophy för terminen. För att undvika folksamlingar och minska eventuell smittspridning vänligen respektera följande; 

Felfria ekipage i avdelning B får rosett vid utgången. Ingen prisutdelning.

Ingen framhoppning i ridhuset för ekipage som startar 60-70 cm. Ekipagen rider fram i ridhuset och hoppar fram gruppvis (se startlista) på tävlingsbanan (utebanan). Sofie coachar självklart alla ekipage medan de hoppar fram.

Startnummer 1-5 gör iordning sina hästar och kommer in i ridhuset kl 9:00. Dessa ekipage skrittar banan till häst i samband med framhoppningen. Startnummer 6-16 bygger fram banan kl 8:30 och går därefter banan tillsammans med Sofie. 

Vi kommer att ha 20 min paus, när alla ekipage på 70 cm ridit klart, för justering av banan samt bangång. Framridning och framhoppning i ridhuset för ekipage som startar 80 cm eller högre. Två ekipage på banan åt gången. Till prisutdelning vill vi ha in de sex främst placerade till häst. Övriga pristagare i avdelning A till fots (ingen prisutdelning i avdelning B).

Släpp av ditt barn på parkeringen och kom tillbaka vid start eller passa på att gå en promenad i skogen. I stallet får endast tävlande elever befinna sig, lämna familj och kompisar hemma.

Endast elever som behöver byta om el använda toaletten får nyttja cafeterian, ingen publik får vistas där. Tänk på att sprida ut er på tävlingsplatsen.

För att vi ska kunna fortsätta att ha aktiviteter är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt. Därför vill vi att ni åker hem efter avslutad ritt om du ej har chans till placering.

OBS! Startavgiften kommer att faktureras, inga startavgifter betalas på plats. Glöm inte att ange om du önskar starta avdelning A (två faser) eller avdelning B (en fas) före start.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Vi försöker hålla antalet funktionärer nere och kommer inte ha någon cafeteria.

Nedan finner ni även en länk till den preliminära startlistan. 

OBS! Ingen framridning på Drevinges utebana. Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för utryckningsfordon. Parkering för hästtransporter vid ridhuset. Personbilar parkerar i anvisad hage. Om vi inte följer anvisningarna kommer vi att få tävlingsförbud. 

Vänligen respektera att stallet stänger kl 20:00 fredag. 

Lycka till!

Foto: Sofia G