Nu är Compass Trophy #4 öppen för anmälan. Tävlingen rids i bedömning A:0, en tidshoppning. 

Glöm inte att ange avdelning A eller B i samband med anmälan. Ni finner ytterligare information om bedömningen i propositionen (inbjudan till tävling), se länk nedan.

Kom i håg att TUK-ryttare som blivit tilldelade Compass Trophy #4 i tävlingsplaneringen också måste maila in en anmälan. Om du som förälder inte kan ställa upp som funktionär ber vi er ange det i samband med anmälan. Tack för att ni underlättar för vår planering!

Sigrid N & Felix