På torsdag är det dags för Compass Trophy #4. Kom gärna och fika med oss och heja på dina klubbkompisar! Alla ryttare samlas kl 8:30 för att gemensamt bygga fram banan på utebanan. Första start kl 9:30. 

Framhoppning kommer att ske i ridhuset. Sofie hjälper alla ekipage på framhoppningen. Vi kommer att dela av en mindre del av ridhuset för framridning. Det kommer även att finnas möjlighet att gå banan gemensamt med Sofie så fort den är färdigställd.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Ni som inte blivit tilldelade en funktionärsuppgift får gärna baka till cafeterian. Meddela Elisabeth vad ni bakar.

Vi ser fram emot en trevlig tävlingsdag tillsammans!

Franka L & Kalle