På lördag är det dags för Compass Trophy #3 som rids i bedömning A:0 två faser/Bed A. Alla ryttare samlas kl 8:30 för att gemensamt bygga fram banan i ridhuset. Framhoppningen kommer ske gruppvis i ridhuset (se startlistan). Första gruppen är välkommen in i ridhuset kl 9:10. Första start kl 9:30. Kom i tid i din grupp.

Utifrån rådande situation kring smittspridning av Corona- viruset Covid-19 önskar vi att startande på våra tävlingar begränsar medhjälpare och anhörig till max 1 person per startade ekipage. Tävlingen rids utan publik, men du som anhörig får titta på aktuell ritt. Därefter ber vi er att lämna tävlingsplatsen. Bara du som ska tävla får vistas i stallet under tävlingen. Tänk på att hålla avstånd till varandra och vara noggranna med handhygien. Undvik folksamlingar. Vi kommer inte att ha någon servering under tävlingsdagen. Vi uppmanar de som misstänker smitta att stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177.
Sofie hjälper alla ekipage på framhoppningen.

Det kommer även att finnas möjlighet att gå banan gemensamt med Sofie så fort den är färdigställd. 

OBS! Startavgiften kommer att faktureras, inga startavgifter betalas i cafeterian. Glöm inte att ange i domartornet vilken bedömning (A:0 två faser/Bed A) ni önskar rida. 

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Vi försöker hålla antalet funktionärer nere.

Nedan finner ni även en länk till den preliminära startlistan. 

OBS! Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för utryckningsfordon. Parkering för hästtransporter vid ridhuset. Personbilar parkerar på CSRK’s utebana. Kör in på den bortre långsidan från ridhuset sett. Om vi inte följer anvisningarna kommer vi att få tävlingsförbud. 

Framridning på halva CSRK’s utebana. Ingen framridning på Drevinges utebana.

Vänligen respektera att stallet stänger kl 20:00 på fredag för att hästarna ska få lugn och ro.