Välkommen till terminens första omgång av Compass Trophy som rids i bedömning A:Inverkan. Ni finner all info på länkarna nedan.

Moment 316 Inverkanshoppning

1. Genomförande av inverkanshoppningsklasser ska främja en bra och enhetlig hoppinverkan hos ryttaren, stimulera förmedlingen av grundprinciperna för balans, följsamhet och genom riktig inverkan utveckla en god och effektiv tävlingsridning.

I inverkanshoppningsklasser visar det om ryttaren är på rätt väg i sin utbildning.
Tyngdpunkten i bedömningen ligger på ryttarens sits, balans och inverkan samt e ekten av inverkan.

2. Svenska Ridsportförbundets inverkansbedömningsprotokoll ska användas.
3. Benämningen ska vara A:Inverkan. Om två eller era ekipage erhåller samma felpoäng skiljs ekipagen åt genom inverkans- poängen. Är även inverkanspoängen lika förklaras ekipagen likaplacerade.

4. Inverkanshoppning kan genomföras som egen klass eller som klass i klassen.
5. Bedömningsprotokollet och dess innebörd samt anvisningar för domare, sekreterare och arrangörer finns på ridsport.se

Funktionärsbeskrivning VemGörVad

Ida T & Lowe, total segrare Compass Trophy 2023.