Ni finner propositionen till terminens sista omgång av Compass Trophy här.