Ni finner propositionen HÄR.

Ni finner poängställningen för 2014 (tom CT#5) HÄR.