På lördag är det dags för Compass Trophy #7. Kom gärna och fika med oss och heja på dina klubbkompisar! Alla ryttare samlas kl 8:30 för att gemensamt bygga fram banan i ridhuset. Vi hoppas på att kunna ha framhoppningen på utebanan. Första start kl 9:30. 

Sofie hjälper alla ekipage på framhoppningen. Det kommer även att finnas möjlighet att gå banan gemensamt med Sofie så fort den är färdigställd. 

OBS! Startavgiften kommer att faktureras denna gång, inga startavgifter betalas i cafeterian. MEN kom ihåg att ange i cafeterian vilken bedömning du önskar rida FÖRE första start.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Ni som inte blivit tilldelade en funktionärsuppgift får gärna baka till cafeterian. Meddela Elisabeth vad ni bakar. 

Preliminär startlista publiceras senare under kvällen.

Vi ser fram emot en trevlig tävlingsdag tillsammans!

Elin O & Millie. Foto: Lara H