Tävlingsryttarens ansvar

  • Följa TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter/kriterier och anvisningar utfärdade av tävlingsledningen. Läs gärna mer för vad som gäller vid tävling på Ridsportförbundets hemsida.
  • Uppträda sportmannamässigt på tävlingsplatserna.
  • Visa gott omdöme vid hantering av hästen.
  • Uppträda korrekt mot hästar, medtävlare, lagledare, föräldrar, arrangörer osv.
  • Alltid vara medveten om att om jag representerar föreningen så fungerar jag som en ambassadör och en förebild för många.
  • Dela med sig av sina kunskaper och samt stötta och hjälpa yngre eller mindre erfarna ryttare vid tävlingstillfället.
  • Vara aktiv som självklar funktionär vid tävlingar anordnade av CSRK.
  • Hjälpa till som funktionär vid start på interna klubbtävlingar.
  • Ta hand om hästen och dess utrustning efter avslutad tävling. Ersätter den utrustning som kommer bort i samband med tävling.

.