Utifrån rådande situation kring smittspridning av Corona- viruset Covid-19 önskar vi att startande på våra tävlingar begränsar medhjälpare och anhörig till max 1 person per startade ekipage. Tävlingen rids utan publik, men du som anhörig får titta på aktuell ritt. Därefter ber vi er att lämna tävlingsplatsen. Bara du som ska tävla får vistas i stallet under tävlingen. Tänk på att hålla avstånd till varandra och vara noggranna med handhygien. Undvik folksamlingar. Vi kommer inte att ha någon servering under tävlingsdagen. Vi uppmanar de som misstänker smitta att stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177.


I dessa Coronatider gör vi allt vi kan för att kunna fortsätta ha en säker och givande verksamhet. På onsdag är det dags för Påskhoppet som rids i bedömning A:0, tidshoppning. För att undvika folksamlingar och minska eventuell smittspridning vänligen respektera följande;

Startnummer 1-8 gör iordning sina hästar och kommer in i ridhuset kl 9:00 för att skritta banan till häst. Startnummer 9-28 bygger fram banan kl 8:30 och går därefter banan tillsammans med Sofie. Startnummer 29-40 går banan kl 8:50 och ansvarar för att banan byggs bort efter sista start. Släpp av ditt barn på parkeringen och kom tillbaka vid start eller passa på att gå en promenad i skogen. I stallet får endast tävlande elever befinna sig, lämna familj och kompisar hemma.

Endast elever som behöver byta om el använda toaletten får nyttja cafeterian, ingen publik får vistas där. Tänk på att sprida ut er på läktaren, båda ingångarna kommer att vara öppna. 

För att vi ska kunna fortsätta att ha aktiviteter är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt. Därför vill vi att ni åker hem efter avslutad ritt om du ej har chans till placering.

Framridning på halva CSRK’s utebana. Ingen framridning på Drevinges utebana. Sofie hjälper alla ekipage på framhoppningen. Framhoppning sker gruppvis i ridhuset, se startlistan. Till prisutdelning vill vi ha in de sex främst placerade till häst. Övriga pristagare till fots. Alla felfria ekipage belönas med rosett.

OBS! Startavgiften kommer att faktureras, inga startavgifter betalas på plats.

Läs igenom funktionärslistan noga (se länk nedan). Vi försöker hålla antalet funktionärer nere och kommer inte ha någon cafeteria.

Nedan finner ni även en länk till den preliminära startlistan. 

OBS! Inga bilar längs Erstaviksvägen. Vägen måste vara fri för utryckningsfordon. Parkering för hästtransporter vid ridhuset. Personbilar parkerar på CSRK’s utebana. Kör in på den bortre långsidan från ridhuset sett. Om vi inte följer anvisningarna kommer vi att få tävlingsförbud. 

Vänligen respektera att stallet stänger kl 17:00 imorgon tisdag.

GLAD PÅSK!

Elin R & Murphy