Varmt välkomna till terminens första hopptävling inomhus! Tävlingen rids i Bedömning A:0 Ackumulator med Joker. Vi vill gärna ha hembakat till cafeterian nu när vi äntligen kan ha den öppen igen. Tack för att ni noga läser igenom all information på länkarna nedan.

Moment 345 Ackumulatorhoppning 
1. Denna hoppning sker över en bana bestående av 6 till 10 enkel­ hinder vars svårighetsgrad, höjd och/eller längd tilltar successivt. 

2. För felfritt övervunna hinder får ekipaget poäng motsvarande hindrets nummer. För nedslaget hinder erhålles inga poäng. Övriga fel belastar ekipaget som i bedömning A (således avdrag med 4 poäng vid första olydnad).

3. Maxhöjden för klassen får överstigas med högst 10 centimeter på sista hindret och på de närmast föregående hindren med högst 5 centimeter.

4. Sista hindret i klassen får ha ett alternativt hinder kallat Joker. Jokerhindret ska vara svårare än det ordinarie hindret och ger felfritt övervunnet dubbel poäng. Om Jokerhindret rivs ska jokerpoängen dras från slutsumman. Efter en vägran på Joker­hindret får normalhindret hoppas vid nästa försök om ryttaren så önskar.

Tack Hööks Sickla för fina hederspriser!